De Nieuwstadskerk in Zutphen 750 jaar bouwgeschiedenis, restauratie, inrichting

boek

Auteur Diverse auteurs
Redactie Jeroen Krijnen en Mirjam van Velzen-Barendsen
Fotografie http://www.erfgoedcentrumzutphen.nl
Uitvoering Hard cover Full color
ISBN 978-90-78115-96-0
Ontwerp Gert Jonker BNO, Apeldoorn
Formaat 22,5 x 28,5 cm
Aantal pagina's 208
Uitgave Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau

Beschrijving

De Nieuwstadskerk in Zutphen
750 JAAR BOUWGESCHIEDENIS, RESTAURATIE, INRICHTING
Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint-Janskerk
in Zutphen de lucht in. Als teken aan bezoekers van
heinde en verre om het eeuwenoude gebouw te komen
bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven.
Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds
kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en
inzichten worden in deze uitgave gedetailleerd uit de
doeken gedaan, niet alleen in bouwhistorische zin, maar
ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad,
de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook
wel het Klein Vaticaan werd genoemd. Daarnaast is er
bijzondere aandacht voor de middeleeuwse toepassing
van gebrandschilderd glas en voor de inrichting en de
restauratie van het gebouw. Het boek ‘De Nieuwstadkerk
in Zutphen’ laat zich lezen als een spannend verslag van
750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.

Stadsgezichten

Voor de detail handel verkopen wij ook kaarten van meer dan 100 plaatsen in Nederland.