Zegen of kopzorg? ZUTPHEN DRIE EEUWEN GARNIZOENSSTAD

boek

Auteurs Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, Arend Jan Reijers, Joop Tangerink
Redactioneel advies Rob J. Rademaker
Fotografie uit verschillende archieven
Uitvoering Full Colour soft cover
ISBN 978-90-78115-81-6
Ontwerp Gert Jonker bno, Arnhem
Formaat 23 x 22,5 cm
Aantal pagina's 148
Uitgave Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau i.s.m. Historische Vereniging Zutphen

Beschrijving

In de 17e eeuw schudde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden het Spaanse juk van zich af. De Republiek werd militair en economisch een wereldmacht. Vestingstad Zutphen
werd ook frontier- en garnizoensstad. Hoe belangrijk was Zutphen voor de verdediging van de Republiek? Wat werd er gedaan aan de militaire versterking van de stad? Uit welke
troepen bestond het garnizoen? Welke invloed hadden die vele officieren en soldaten op de samenleving in Zutphen? Hoe stonden de stedelijke bestuurders tegenover het garnizoen?
Beschouwde men de militairen, met hun vrouwen en kinderen, als een welkome bron van inkomsten of als een last? Welke voorzieningen had het garnizoen nodig en waar bevonden
die gebouwen en inrichtingen zich in de stad?
Deze vragen en nog andere komen in dit boek aan de orde, met vaak heel verrassende antwoorden.

Stadsgezichten

Voor de detail handel verkopen wij ook kaarten van meer dan 100 plaatsen in Nederland.